Algemeen opzet

De Aanhef :

Mijne Heren,

Mijne Dames,

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Geachte Klant,

Geacht bestuur,

Weledelgeboren heer,

Excellentie,

Weledelgestrenge,

Zeereerwaarde,

Eminentie,

Hoi,

Hallo,

Ha,

Openingszinnen :

Naar aanleiding van ……..

Refererend aan ………..

Met referte aan…………

In aansluiting op / aan ……..

Onder verwijzing naar ……….

In antwoord op uw brief van …….delen wij u mede………

Wij danken u voor uw brief van ………

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van………

Wij bevestigen de ontvangst van uw brief ………

Ter bevestiging van ons telefonisch onderhoud…..

U bericht ons dat …………

Tot onze spijt konden wij niet eerder antwoorden op ……..

In vervolg op onze brief van …….

Met belangstelling namen wij kennis van ……

Onder verwijzing naar onze vroegere correspondentie

Op aanbeveling van onze vertegenwoordiger hebben wij……….

Genoegen / ongenoegen :

Het deed ons een plezier te horen dat…….

Het zou ons veel genoegen doen, wanneer…….

Met verbazing vernemen wij dat …………

Tot onze verbazing vernamen wij dat ……

Tot onze spijt hebben wij vernomen dat ….

Helaas moeten moeten wij u berichten dat………

Aandacht :

Graag vragen wij u aandacht voor het volgende ……

Graag maken wij u erop attent dat……..

Bijlagen :

Bijgaand zenden wij u ……..

Hierbij ontvangt u …………..

Separaat zenden wij u ………….

Hierbij retourneren wij u …………

Slotzinnen :

Wij hopen spoedig van u te horen ….

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Wij hopen dat u het mogelijk is aan ons verzoek te voldoen

Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Wij beschouwen hiermee deze zaak als afgedaan.

Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite.

Wij danken u voor uw medewerking in dezen.

Afspraak :

Ik zou een onderhoud hebben met ………..

Graag wil ik op korte termijn een gesprek met u hebben over……..

Helaas moeten wij onze afspraak van …. Afzeggen.

Akkoord / voorstel :

Wij hopen dat u met dit voorstel kunt instemmen

Wij zouden u het volgende willen voortstellen

In dit verband doen wij u de volgende suggestie

In principe zijn wij bereid

Zonder tegenbericht nemen wij aan dat u met ons voorstel akkoord gaat

Wij zijn met u van mening dat …..

Wij stemmen in met uw voorstellen

Wij ondersteunen u op de volgende punten

Als enige voorwaarde stellen wij dat ……….

Tegen ….. hebben wij bezwaar

Uw bezwaar erkennen/wijzen wij….. toe /af

Mocht u hiertoe besluiten dan

Wij zullen al het mogelijke doen……….

Wij kunnen niet accepteren dat ………..

Begrip :

Wij hopen dat u begrip heeft voor onze positie

U zult ongetwijfeld begrijpen dat ……..

Wij zijn ervan overtuigd dat u begrip zult hebben voor

Wij hebben er alle begrip voor dat ……….

Wij hebben weliswaar in principe begrip voor ….. maar ….

Dank :

Wij stellen het erg op prijs dat ………….

Wij zouden u erg erkentelijk zijn als………..

Wij danken u met name voor ….

Excuses :

Wij zouden u erg erkentelijk zijn ….