BTW

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs ontving ik van u een rekening voor de verlening van uw diensten. Op deze rekening constateerde ik dat u mij 19% BTW in rekening brengt. Hiermee ga ik niet akkoord.

Wij hebben immers een afwijkende prijsafspraak gemaakt waardoor de algemene voorwaarden en tarieven niet op de overeenkomst van toepassing zijn.

Ik mocht er in dit geval dan ook van uitgaan dat de opgegeven kosten inclusief BTW zouden zijn.
Ik volsta dan ook met het betalen van de rekening minus het bedrag aan BTW en ga er zonder tegenbericht van uit dat deze zaak daarmee is afgehandeld.

Hoogachtend,