Aanbetaling

Geachte heer, mevrouw,

Op 01.02.2004 heb ik bij Leverancier een parketvloer besteld en aanbetaald.

Onlangs vernam ik dat het faillissement van deze leverancier is uitgesproken.
Als gevolg van dit faillissement werd de overeenkomst niet uitgevoerd.

Aangezien de failliete leverancier is aangesloten bij de HIBIN, wil ik u
vragen mij mede te delen hoe ik verder moet handelen.

Bijgesloten vindt u een kopie van de overeenkomst, een bewijs van
aanbetaling en een kopie van het bericht van de curator dat de
overeenkomst niet wordt uitgevoerd en de aanbetaling niet wordt gerestitueerd.

Graag ontvang ik binnen twee weken uw schriftelijke reactie.

Hoogachtend,