Vakantiedagen

De ervaring leert dat de meeste mensen hun vakantie
in de periode van half juli tot half augustus opnemen.
Ons bedrijf is gedurende die periode dan ook gesloten.

Om onze klanten een zo goed mogelijke service te verlenen,
hebben wij besloten dat wij vanaf nu ook gedurende de
genoemde periode open zijn. Dat betekent dat er gedurende
die periode altijd twee mensen in ons bedrijf aanwezig moeten zijn.

Wij verzoeken u uw vakantie in een andere dan de genoemde
periode op te nemen, zodat u in ieder geval van half juli tot half
augustus in ons bedrijf aanwezig bent.

Mocht dit voor u onoverkomelijke bezwaren met zich meebrengen,
dan hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk van u.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Personeelszaken