Opleidingskosten

Verzoek betaling factuur opleiding

Betreft: betaling factuur opleiding

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stuur ik u de factuur van het onderdeel …… van de opleiding die ik volg in het kader van ……. De opleiding bestaat uit …. delen, waarvan dit het …. onderdeel is.
Wilt u voor de betaling hiervan zorgdragen? Ik verleen u hiervoor een directe machtiging.

De achtergrond van het opleidingstraject vindt u in de rapportage d.d. {datum} van …… Hierin worden ook de totale kosten van het opleidingstraject genoemd en de kosten per onderdeel.
Zou u enige spoed achter de betaling willen zetten, aangezien het scholingsinstituut de betaling voor {datum} wil ontvangen? Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groeten,

Bijlage: factuur betreffende ……..