Zwanger

Geachte arbeider,

Sedert enige tijd doet in ons bedrijf het gerucht de ronde dat één van de dames op kantoor zwanger zou zijn van één van de heren.

Naar aanleiding hiervan heeft de directie besloten een onderzoek in te stellen naar de betrouwbaarheid van dergelijke geruchten.

De ingestelde commissie is na een uitgebreid onderzoek van drie dagen tot de conclusie gekomen dat het genoemde gerucht beslist onjuist is, omdat:

-) in dit bedrijf nog nooit iets met liefde gedaan is;
-) een vruchtbare samenwerking hier nog nooit heeft plaatsgevonden;
-) binnen dit bedrijf nog nooit iets binnen negen maanden tot stand is gekomen;
-) de werkdruk is zo toegenomen dat geen enkele werknemer meer klaarkomt;
-) de werktijd is zodanig ingekrompen dat het onmogelijk is in de beschikbare tijd zoiets klaar te spelen.

Wij menen dat het gerucht hiermede voldoende ontzenuwd is.

Hoogachtend,