Opzeggen vereniging

Opzeggingsbrief Vereniging

Betreft: opzegging

Geachte heer, mevrouw,

Bij deze zeg ik vanwege ….. mijn {lidmaatschap van/ inschrijving
bij/ abonnement} op met ingang van {datum}. Het gaat om
{het lidmaatschap/ de inschrijving/ het abonnement} met
{kenmerk/ ledennummer/ abonneenummer}op naam van ….. .

Ik vind het jammer mijn {lidmaatschap/ inschrijving/abonnement} te
moeten beëindigen en dank u voor de leuke tijd bij ….
Bij voorbaat dank voor het beëindigen van mijn {lidmaatschap/ inschrijving/ abonnement}.

Met vriendelijke groeten,