Aanmaning

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie blijkt dat onze factuur nr…….ondanks het verstrijken van de betalingstermijn tot op heden niet betaald is. Bovendien wordt uit diezelfde administratie duidelijk, dat ook in het verleden de uiterste datum van betalen door u regelmatig werd overschreden.

Wellicht heeft u de uiterste betaaldatum over het hoofd gezien?

Als zeer gewaardeerde relatie van onze organistatie moeten we
bij u helaas toch een probleem persoonlijk aankaarten onder het genot
van een kopje koffie of thee. (THEEZAKJE OF OPLOSKOFFIEZAKJE BIJVOEGEN)
– de betalingstermijn van onze facturen

We vragen u vriendelijk doch dringend willen verzoeken om het eindbedrag van genoemde factuur binnen 8 dagen op onze bankrekeningnummer …….. over te maken. Daarnaast willen we u vragen om ook in de toekomst facturen binnen de door ons overeengekomen termijn te betalen

Indien deze brief uw betaling gekruist heeft, dan kunt u uiteraard doen alsof u
dit schrijven nooit onder ogen heeft gekregen.

We verheugen ons op een verdere samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Zie ook: No Cure No pay behandeling van uw incasso´s : www.incassodienst.nl