Afwijzing aansprakelijkheid

 

Aan: ____________________________

________________________________

________________________________

 

_____________, ____________

Betreft: schade aan _____________, op ________

te ________ omstreeks ___ uur

Geachte mevrouw, meneer,

U heeft mij aansprakelijk gesteld voor de schade

die door bovenvermeld voorval aan uw ________________________________________

is ontstaan.

Ik ben echter van mening dat de schade niet aan mij verwijtbaar is. Op grond van de gebeurtenissen zoals ik deze heb waargenomen, moet ik daarom de aansprakelijkheid afwijzen.

Voor de goede orde zal ik de schade wel melden aan mijn aansprakelijkheidsverzekeraar en mij daarbij beroepen op de inhoud van deze brief.

Hoogachtend,