Ontvangstbevestiging

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Ik bevestig hierbij onze telefonische afspraak van 19 februari jongstleden waarbij wij overeenkwamen uw advertentie te plaatsen in ons volgende maand te verschijnen uitgave van ‘Tuin en huis’.

Een proefdruk van de advertentie zal u zo spoedig mogelijk toegezonden worden, zodat u nog eventueel veranderingen kunt doorgeven.

Hoogachtend,