Ziekte van kind

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief willen wij uw aandacht vragen voor het volgende :

Onze dochter Marjolein uit klas 1F heeft ………, een vorm van …… …….. is geen besmettelijke ziekte.

Het betekent echter wel dat Marjolein behandeld wordt met medicijnen die ……………………..
Ten gevolge van die medicijnen neemt haar afweer sterk af en is zij extra vatbaar voor allerlei ziektes.

Het is voor Marjolein het beste dat zij, als het enigszins mogelijk is, net als ieder ander kind gewoon naar school gaat.
Het is zo dat sommige (kinder)ziekten een zeer ernstig verloop hebben bij een kind met …….. en daarom willen wij Marjolein graag extra beschermen. Daarbij hebben wij uw medewerking nodig en vragen u ons alstublieft onmiddellijk te bellen als uw zoon of dochter ziek is en ons te vertellen om welke ziekte het gaat (niet bij gewone verkoudheid of hoest).
Wij kunnen dan direct contact opnemen met de arts. Hij kan dan in een vroeg stadium de juiste maatregelen treffen.

De ouders van Marjolein S.

Adres:………………………………………
Tel.:…………………………………………
E-mail:……………………………………..