Schade herstellen

Geachte mevrouw, heer,

Op …(datum) kocht ik bij u …(omschrijf de zaak). De zaak functioneert echter niet goed en vertoont de volgende tekortkomingen:

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een zaak aan de overeenkomst voldoen. Dat wil zeggen dat ik mag verwachten dat hij alle eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Daarvan is hier geen sprake.
Hierbij verzoek ik u dan ook tot reparatie over te gaan. Voor het geval de reparatie langer dan .. (dagen/ weken) zal duren, ontvang ik gaarne van u een andere zaak in bruikleen.
Voor de eventueel door mij hierdoor geleden schade stel ik u nu alvast aansprakelijk.
Ik kom de zaak bij u brengen/ ik verzoek u de zaak bij mij op te halen.

Hoogachtend