Sollicitatie grappig

Sollicitatie (grappig)
Beste Personeelszaken,

Onlangs kwam ik in de Intermediair uw vacature als junior-senior-assistent-marketingconsultant tegen. Met uw grote blijdschap deel ik u mede dat ik deze functie – uiteraard tegen mijn eigen voorwaarden – graag accepteer. Middels deze brief wil ik u informeren over een aantal procedurele zaken rond mijn indiensttreding.

Allereerst zal op donderdag 23 oktober om 9.00 uur een intakegesprek plaatsvinden tussen mijn advocaat, mijn agent, mijn tandarts en uzelf. Ikzelf ben helaas om slaaptechnische redenen verhinderd op dat tijdstip.

Wanneer dit gesprek goed verloopt wordt u op dinsdag 28 oktober om 10.30 bij notaris Moechtar Thalib verwacht om het contract te ondertekenen. Het betreft een 24-uren contract. Mijn secretariaat zal u een kopie van dit contract alsmede een routebeschrijving naar de notaris doen toekomen. Ik wil u echter wel waarschuwen dat mijn notaris een zeer onconventionele kijk heeft op hetgeen er met het tekenen van een contract samenhangt. Maar ter geruststelling: u kunt na afloop ter plekke gebruik maken van de douche.

Vergeet u bij het lezen van het contract de bijlage over koffiegerelateerde voorwaarden niet. Het betreft een vrij dik document met een foto van een grote koffieboon erop.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zie u graag terug op Moechtar Thalibs kantoor.

Met vriendelijke groeten,

Bron : www.werkschuw.nl