Aansprakelijk schade

Aansprakelijkheid derde

Betreft: aansprakelijkheid toegebrachte schade op {datum}

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij stel ik u aansprakelijk voor alle reeds bekende en mogelijk bijkomende schade die is toegebracht op {datum} aan ……. .

Naar mijn mening bent u aansprakelijk voor deze schade, omdat ….. .

Op dit ogenblik bestaat de schade uit {omschrijving schade} en bedraagt naar schatting …. euro . Het is mogelijk dat hier nog schade bijkomt.

Ik bied u en/of uw verzekeraar de mogelijkheid de schade binnen tien dagen door een expert vast te laten stellen. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak met mij maken via telefoonnummer…… . Nadat de expert de schade heeft vastgesteld vindt reparatie plaats en zal ik de kosten hiervan bij u of uw verzekeraar claimen.

Ik verzoek u vriendelijk deze brief naar uw verzekeraar te sturen.

Met vriendelijke groet,