Betalingsregeling

 

Debiteur
Adres
Plaats

Plaats, Datum

Onze ref. : 1234
Betreft : vordering Ons Bedrijf

Advies nodig ?
www.incassodienst.nl
– of bel 040- 236 57 84 – No cure No Pay Incasso

Geachte heer, geachte mevrouw,

Refererend aan het telefoongesprek van heden bevestigen wij u als volgt :

– De door u erkende vordering bedraagt op dit moment EURO .

– Wij gaan akkoord met uw voorstel (tegen finale kwijting van het meergevorderde)

– U gaat het openstaande bedrag voldoen in opeenvolgende maandelijkse termijnen
De eerste termijn van minimaal euro 500,– wordt voldaan voor 01.01.2003
De tweede termijn van minimaal euro 500,– wordt voldaan voor 01.02.2003
– De derde termijn van minimaal euro 500,– wordt voldaan voor 01.03.2002
– Betalingen dienen uiterlijk op de vervaldatum ontvangen te zijn op rekeningnummer ……… t.n.v. Ons Bedrijf o.v.v. 1234
– Indien deze regeling niet stipt wordt nagekomen vervalt deze en is het gehele, dan openstaande, saldo direct in rechte opeisbaar.

Bij het uitblijven van enige betaling zullen wij de vordering overdragen aan de Nederlandse Incassodienst te Eindhoven.
De hoge gevolgkosten zijn voor uw rekening.

In het vertrouwen op een correcte afhandeling conform, tekent, onder voorbehoud van alle rechten,

Hoogachtend,