Ontslagbrief 4

Naam bedrijf

T.a.v.

Adres

Pc + woonplaats

Eindhoven, datum

Betreft: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn arbeidsovereenkomst met Naam bedrijf per eerst mogelijke datum wens te beëindigen. Volgens mijn gegevens is dit per vul datum in .

Ik dank u voor de zeer prettige samenwerking de afgelopen tijd en wens naam bedrijf zeer veel succes toe in de toekomst.

Graag ontvang ik van u een bevestiging van deze brief met verdere gegevens over de beëindiging, zoals datum en uitbetaling van vakantiedagen etc.

Met vriendelijke groeten,