Offerte ICT


t.a.v.

Onderwerp: Support Ons bedrijf Prospect

Geachte ,

Naar aanleiding van ons gesprek op , kunnen wij u het volgende meedelen.
Ons bedrijf Prospect, werving en selectie software, is freeware software en kan vrij worden gebruikt. Door te kiezen voor een Ons bedrijf Prospect support heeft u recht op:

De nieuwste versies en updates

De ontwikkeling van een software staan nooit stil. Ons bedrijf is altijd opzoek naar nieuwe technieken en mogelijkheden om de programma’s nog sneller, vriendelijker en completer te maken. Indien u een support overeenkomst heeft, krijgt u deze nieuwste versies volledig gratis en automatisch toegestuurd. Met een support overeenkomst bent u er dus altijd van verzekerd, dat u met de laatste versie van onze software werkt.

Onbeperkte support

Met een support overeenkomst kunt u onbeperkt gebruik maken van telefonische en emailsupport. Al uw vragen over het programma, de installatie, e.d. kunt u direct voorleggen aan ons.

Consultancy
Wanneer u een service- en support overeenkomst heeft afgesloten,
kunt u tegen betaling gebruik maken van de Ons bedrijf Consultanc
mogelijkheden.

Wat maakt geen deel uit van Ons bedrijf Prospect support:

Installaties
Conversies/Imports
Implementaties
Microsoft Access 2000 licenties
PC Duo Licenties
Trainingen

Installaties
Onder installaties wordt verstaan het installeren danwel updaten van door Ons bedrijf geleverde software. Randvoorwaarden voor het uitvoeren van installaties door Ons bedrijf zijn :

Modem toegang op administrator niveau tot uw netwerk.
Op alle machines inclusief de server PC-Duo client.
TCP-IP als netwerk protocol.
Op de werkplek Microsoft Windows NT4 Workstation, Microsoft
Windows 2000 Workstation
Op de server Microsoft Windows NT4 Server of Microsoft Windows 2000 Server.

Conversie/Import
Ons bedrijf prospect wordt geleverd zonder bedrijfs- en medewerkergegevens. Wanneer men dit wenst kunnen deze gegevens uit andere pakketten worden ingelezen.

Implementaties
Ons bedrijf prospect wordt geleverd, met een o.a. een standaard set rapportages en instellingen. Deze kunnen desgewenst worden aangepast aan uw organisatie.

Microsoft Access 2000
Ons bedrijf Prospect is een Microsoft Access 2000 applicatie, hetgeen betekend dat voor het gebruik van Ons bedrijf Prospect, Microsoft Access 2000 licenties dienen te worden aangeschaft. Microsoft Access 2000 licenties maken geen onderdeel uit van de support overeenkomst en dienen afzonderlijk te worden aangeschaft (indien niet reeds al aanwezig).

PC-Duo licenties
Voor het uitvoeren van remote installaties en updates maakt Ons bedrijf gebruik van PC-Duo. Licenties voor deze software maken geen onderdeel uit van de support overeenkomst en dienen derhalve afzonderlijk te worden aangeschaft.
Prijzen

Systeemeisen

Werkstation

Microsoft Access 2000 SP1 of hoger
Windows NT4 Workstation, Windows 2000 Workstation
Intel Pentium II-350 MHz
100 Mb vrije schijfruimte
64Mb geheugen

Server

Microsoft Windows NT4 Server, Microsoft Windows 2000 Server.
Intel Pentium II-350 MHz
500 Mb vrije schijfruimte
128 Mb geheugen

Netwerk

100M/bit switched.

Leveringsvoorwaarden

Genoemde prijzen zijn richtprijzen en exclusief BTW.

Op al onze diensten en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van

toepassing, op verzoek zenden wij u een kopie toe. Uitzondering

hierop vormt de supportovereenkomst, gerelateerd aan de

producten van Ons bedrijf. Hierop is van toepassing onze Algemene

Leveringsvoorwaarden Supportovereenkomst..

Alle door Ons bedrijf ontwikkelde, of in opdracht aangepaste, software

is en blijft eigendom van Ons bedrijf.

Installaties/Conversies/Imports/Implementaties geschieden op basis

van nacalculatie en worden maandelijks gefactureerd.

Aansprakelijkheid

vrijwaart Ons bedrijf voor enige vorm van aansprakelijkheid, welke kan optreden door het gebruik van Ons bedrijf software, of verlies van gegevens ontstaan bij conversie en of gebruik.

Hopende u naar verwachting te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Ons bedrijf