Reparatie verzoek

Geachte heer, mevrouw,

Op 28.01.2004 kocht ik bij u een wasmachine per bestelbon.
Dit product bezit niet de eigenschappen die ik ervan mag verwachten, omdat:
-eerste reden
-tweede reden
-derde reden

Volgens het Burgerlijk Wetboek bent u als leverancier verplicht een zaak te leveren die alle eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Daarvan is in dit geval geen sprake.

Ik verzoek u dan ook tot reparatie van het artikel over te gaan. Voor het geval de reparatie langer dan 2 weken zal duren, ontvang ik graag van u een ander exemplaar in bruikleen.
Ik zie uw schriftelijke reactie graag binnen twee weken tegemoet.

Hoogachtend,