Opzeggen lidmaatschap

Geachte mevrouw/heer,
Over twee maanden verhuis ik naar het noorden des lands voor mijn nieuwe werkkring. Zoals u begrijpen zult, kan ik daardoor geen lid meer blijven van de badmintonvereniging Reflexion. Daarom zeg ik hierbij mijn lidmaatschap op. Ik heb zelf het afgelopen jaar met veel plezier bij jullie gespeeld en ik hoop dat Reflexion nog lang een bloeiende vereniging mag blijven.

Met vriendelijke groeten,

Cees