Veiligheidsverslag 2

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u het Veiligheidsverslag `02/’03 van onze school. Hierin kunt u lezen wat we dit jaar heb- ben ondernomen om optimale veiligheid van onze leer – lingen te bereiken. Een van de activiteiten binnen ons schoolveiligheidsbeleid is een jaarlijkse inspectie an de accommodatie. Volgens verwachting zijn er ook dit jaar zaken aan het licht gekomen die voor verbetering vatbaar zijn. Zoals u ziet hebben we voor diverse knelpunten inmiddels zelf een oplossing gevonden. Maar enkele zaken gaan onze mogelijkheden te boven. Daarom presenteren we u dit verslag in combinatie met het verzoek om een afspraak te maken over de in paragraaf … beschreven knelpunten. Zaken die snel aangepakt zullen moeten worden, willen wij aan de terechte wens van ouders kunnen voldoen dat onze school een veilige leeromgeving vormt voor hun kinderen. In afwachting van uw antwoord,

met vriendelijke groet,

José Verbunt, directrice