Declaratie reiskosten

 

Declaratie Reiskosten

Betreft: declaratie reiskosten

Geachte heer, mevrouw,

Graag declareer ik bij u de volgende door mij in het kader van …….. gemaakte reiskosten voor de maand…..

vervoerssoort traject/ aantal kilometers reden reis bedrag
openbaar vervoer
auto
totaal

U kunt de vergoeding ten bedrage van in totaal € ….. overmaken op (giro)rekening …….. t.n.v………. De originele vervoersbewijzen heb ik als bijlage bij deze brief gevoegd.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het overmaken van de reiskosten.

Met vriendelijke groet,