Offerte CV-werk

Geachte heer ,mevrouw,

Wij ontvingen uw verzoek om een offerte op te maken voor het leveren en eventueel installeren van een cv ketel met/of zonder warmwater voorziening. Daarvoor onze dank.

Hierbij doen wij u een aanbieding voor het leveren van een van de hierna te noemen toestellen. De installatie geschiedt conform de geldende voorschriften. Na installatie wordt het werk gemeld bij het Gemeenschappelijk Energiebedrijf, dat op basis van steekproeven controles uitvoert.

Wij zijn een landelijk erkend installatie bedrijf van Gas- water en Electra installaties.
De te gebruiken materialen zijn van A-kwaliteit van gerenommeerde merken. De bestaande gasleiding wordt op dichtheid gecontroleerd. Reparatie van eventuele lekkage is niet in de prijs inbegrepen .

Mits alle leidingen (gas-warm en koudwater-cv-riolering) zich rond een meter van het nieuw te plaatsen toestel bevinden. Bij 2 of meer gelijktijdige montages op de zelfde dag, geld er een korting van €     incl. BTW op de montage per geleverde en gemonteerde installatie.

Indien u de bestaande installatie voor ons voor de montage zelf verwijderd heeft en de plaats van de nieuwe montage bezem schoon heeft opgeleverd geven wij u daar een extra korting voor van nog eens €   op de montage.

Uiteraard kan deze installatie met elke ketel na keuze uit ons assortiment worden gemaakt  !

Algemene voorwaarden

Alle benodigde materialen t.b.v. cv, dit is incl. gas-waterleidingen en riolering (condensafvoer). Alleen bij montage door ons !
De materialen die volgens deze offerte te weinig worden geleverd, worden kosteloos nageleverd, echter de teveel geleverde materialen dienen na afloop weer retour te worden gezonden.
Uitgesloten zijn: alle hak-breek en graaf werkzaamheden, het maken van doorvoeropeningen groter dan 32 mm. door beton, steen of andere materialen, met uitzondering van de rookgas afvoer van de ketel door alle materialen echter met uitzondering van een gewapende betonen vloer, muur of plafond c.q. dak. Ook uitgesloten is het aanleggen van een 220 Volt wandcontactdoos t.b.v. de cv-ketel.
Er kan bij zelfbouw, na eerst een keuring door ons, ook garantie en service worden verleend op de installatie, met tevens de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten. Hierdoor kan er bij een HR ketel eventueel ook subsidie worden aangevraagd.
De aansluitkosten van de nutsbedrijven zijn niet inbegrepen in deze offerte.
(alleen bij zelfbouw van toepassing)
De montage van bepaalde onderdelen van deze installatie kunnen en zullen in onderling overleg op uurwerkbasis geschieden en apart als zodanig afgerekend worden. (alleen bij zelfbouw van toepassing).
De aanbieding geld tot 30 dagen na dagtekening van deze offerte. Levertijd in overleg.
Garantie: 2 jaar of gelijk aan fabriek garantie van bepaalde onderdelen van de installatie. Daarna heeft u de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten waarmee u de mogelijkheid heeft om de garantie termijn op de ketel te verlengen met 12 jaar voor €     incl. BTW per jaar.

Betaling: De materialen worden onder rembours geleverd tenzij anders overeen gekomen (zonder extra kosten). En de eventuele montage wordt bij proefstoken en/of oplevering contant afgerekend met de monteurs. Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest en met dank voor uw aanvraag,

Hoogachtend,
Op al onze transactie zijn van toepassing onze algemene voorwaarden zoals deze onder nummer 4137 zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Leeuwarden, een exemplaar van deze voorwaarden ligt bij ons ter inzage en zal op uw verzoek u kosteloos worden verstrekt of toegezonden.