Sollicitatie HBO

Uitgeverij Bosch & Keuning
Afdeling Personeelszaken
t.a.v. de heer K. Mak
Parkstraat 7
3743 ED Baarn

Datum: 28 januari 2002
Onderwerp: sollicitatie

Geachte heer Mak,

Na ons telefoongesprek van 24 januari leek het me nuttig u wat extra informatie te sturen over mijzelf en te solliciteren bij uw uitgeverij. Uw uitgeverij geeft informatieve boeken uit en op dat terrein ligt mijn interesse. Ik denk daarbij aan bijvoorbeeld vertalingen uit het Engels of Frans, waarbij mijn taalvaardigheden nuttig kunnen zijn.

Ik heb mijn stageperiode doorgebracht bij uitgeverij Kluwer in Deventer. Hier heb ik gewerkt bij een fonds dat uitgaven ontwikkelt op het gebied van ondernemen en belastingen. Dit is mij goed bevallen. Hoewel ik geen specifieke opleiding gevolgd heb die gericht is op de uitgeversbranche, denk ik dat ik via mijn opleiding kennis heb vergaard en vaardigheden heb ontwikkeld die daarin goed bruikbaar zijn. Hierbij moet u denken aan taalvaardigheid, economisch inzicht, kennis van marketing en redactionele vaardigheid.

Indien dit wenselijk wordt geacht, ben ik bereid een aanvullende opleiding te volgen, zoals bijvoorbeeld de Basiscursus Uitgeverij van de Vakopleiding Boekenbranche.

Ik hoop dat ik de kans krijg u van mijn kwaliteiten te overtuigen in een gesprek.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Bijlage: curriculum vitae