Sollicitatie Bloemen

Hierbij reageer ik op uw personeelsadvertentie in de Telegraaf
van 18 april jl., waarin u op zoek bent naar een bloemenverkoopster voor 20 uur per week.

Ik ben zeer in deze functie geïnteresseerd omdat ik graag
met mensen omga en mensen graag wil adviseren.

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier een bloemencurus gevolgd.
Graag wil ik het geleerde in praktijk brengen. Uw winkel lijkt mij daarvoor zeer geschikt.

In mijn curriculum vitae vindt u meer gegevens over mij. Uiteraard ben ik graag
bereid om deze sollicitatie in een gesprek nader toe te lichten.