Opzeggen krant

Aan (adres)

Van (adres)

Betreft: opzegging abonnement

Plaats, datum

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik mijn abonnement op ( tijdschrift, dienst, telefoon ) opzeggen.
Jarenlang heb ik er met veel plezier gebruik van gemaakt, de omstandigheden
zijn echter dusdanig veranderd dat ik mijn abonnement moet beëindigen.

Ik ben mij ervan bewust dat ik gebonden ben aan de door u bepaalde
opzegtermijn en ga daar uiteraard mee akkoord.

Ik verzoek u vriendelijk mij een bevestiging van de beëindiging van
mijn abonnement te sturen. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

(naam + handtekening)