Annulering

Geachte mevrouw, heer

U heeft mij op … (datum) aan de deur/ tijdens een verkoopdemonstratie een (omschrijf de zaak) verkocht voor een bedrag van …

Hierbij laat ik u weten dat ik afzie van dit contract. Teneinde er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, stuur ik deze met ontvangstbevestiging op.

U kunt de door mij betaalde prijs terugstorten op mijn bank/ gironummer …(indien van toepassing) en de zaak bij mij ophalen.

Hoogachtend,