Klacht buren

Aan (adres)

Betreft: klacht

(plaats, datum)

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze wil ik een klacht indienen met betrekking tot de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door mijn buren. Zij maken er een gewoonte van hun stereo-installatie op de meest ongebruikelijke tijdstippen zeer hard aan te zetten. Bovendien hebben zij sinds kort een hond die dag in dag uit loopt te blaffen, waarna die met harde hand tot de orde wordt geroepen. Ik heb een normale baan en moet dus iedere ochtend vroeg opstaan. Door de aanhoudende geluidsoverlast komt mijn nachtrust echter ernstig in het geding en heb ik me zelfs al een keer ziek moeten melden. Wanhopig word ik er van!

Ik heb hen meerdere keren aangesproken op hun gedrag en de overlast die zij daarmee veroorzaken. Steeds beteren zij hun leven dan even, helaas begint alles een paar dagen later steeds van voor af aan. Vandaar dat ik mij nu ten einde raad tot u wend. Misschien luisteren zij immers wel naar u en/of kunt u maatregelen nemen om een einde te maken aan de geluidsoverlast.

Ik zou u zeer dankbaar zijn als u mijn klacht in behandeling neemt en wellicht tot een oplossing kunt komen.

Met vriendelijke groet,

(naam + handtekening)