Kwitantie 2

Kwitantie

Overeenkomst tot steun,
De overheid van het gilde  bedankt:
Bedrijfsnaam :
Naam :
Adres :
postcode / plaats :
telefoonnummer :
Voor de sponsorbijdrage aan het feestweekend in het kader van het 500 – jarig bestaan.
De somma van zegge :
Behoort tot de rubriek:
A. Donateur;
B. Zilverschenker; € 50
C. Zilverschenker; € 100
D. Adverteerder; € 115
E. Sponsor;
briefsponsor € 500
Postersponsor € 500
Feesttentsponsor € 500
Flyersponsor € 500
Wedstrijdsponsor € 500
F. Titulatuur;
Een combinatie van
uw bijdrage : wordt contant voldaan
wordt overgemaakt op jubileum-bankrekening
Wij hopen u te kunnen begroeten bij de activiteiten tijdens het feestweekend.
Namens de overheid van het gilde verblijft met gildegroet,
Hoofdman Dekenrentmeester
Gilde , Jubileumrekening 123456789