Betalingsherinnering

 

Bedrijf
Straat
Plaats

zie ook www.incassodienst.nl 

…..op basis No Cure No Pay……..

Eindhoven, datum

Betreft : Betalingsherinnering
Factuur : ……..
Bedrag : EURO  ….

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur na onze eerste herinnering nog steeds niet door u is voldaan. De betalingstermijn is hiermee onaanvaardbaar overschreden.

Wij verzoeken u met klem om uiterlijk binnen 5 dagen na heden het openstaande factuurbedrag op onze bankrekening …….. te voldoen.

Als uw betaling wederom uitblijft binnen de bovengenoemde termijn, zijn wij genoodzaakt de vordering definitief uit handen te geven aan de Nederlandse Incassodienst te Eindhoven.

U zult aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende renten en incassokosten.

Alle toekomstige werkzaamheden, ongeacht de hoogte van het factuurbedrag, volgen uitsluitend tegen vooruitbetaling.

Hoogachtend,