Verzoek school

Geachte Meneer De Grave,
Door middel van deze brief wil ik u vragen mee te werken aan een interview over uw werk. Mijn naam is Marjolein van de Graaf en ik zit in 2 Mavo van de Christelijke Scholengemeenschap Blikzicht in Sneek. Momenteel zijn we met onze klas bezig met het project “Gezondheid”.

Één van de opdrachten binnen dit project is het om een interview af te nemen met iemand die in de gezondheidssector werkt. Aangezien het werken in een verpleeghuis mij erg aanspreekt, zou ik u graag willen interviewen. Ik zou u vragen willen stellen over uw werk en de specifieke problemen binnen een verpleeghuis als het gaat om gezondheid. Uw medewerking zou ik zeer op prijs stellen. Om uw reactie te vernemen en om een eventueel interview goed te kunnen regelen ben ik van plan u op 17 mei a.s. omstreeks 16.00 uur op te bellen.

Met vriendelijke groeten,