Aanbeveling persoon

Aanbevelingsbrief voor Dhr. Jan

Geachte,

Jan werkte onder mijn leiding als assistent-redacteur van 10 september 1997 tot 5 mei 2001. Zijn job hield onder meer in dat hij research deed voor allerhande publicaties, feiten controleerde, flapteksten schreef en enkele administratieve taken voor zijn rekening nam. Terwijl hij hier werkte, heeft Jan bewezen dat hij een bekwame bediende, een harde werker en een getalenteerd schrijver is.

Ik was onder de indruk van Jans capaciteit om alle opdrachten die ik hem gaf tijdig af te werken, als ze al niet eerder klaar waren. Zijn research was steeds grondig en bevattelijk, en je kon er van op aan dat zijn feiten degelijk gecontroleerd waren. Soms laten we assistenten toe om zelf te schrijven, maar Jans talent overtuigde ons om hem meer schrijfopdrachten toe te vertrouwen dan normaal. Hij schrijft helder, beknopt en levensecht.

Over het algemeen is Jan een erg consciëntieuze en capabele werknemer. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij ooit een fantastisch redacteur wordt en ik vind het jammer dat hij ons bedrijf verlaat. Ik kan Jan sterk aanbevelen voor eender welke redactionele functie in de uitgeverswereld.

Hoogachtend,