Opdrachtbevestiging

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij bevestig ik dat wij op … (datum) zijn overeengekomen dat u voor de prijs van .. de volgende werkzaamheden zult uitvoeren:

(bevestig welke werkzaamheden zijn afgesproken)

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op… (datum) van .. tot .. (periode). De oplevering zal uiterlijk op… (datum) plaatsvinden. Hierbij zult u gebruik maken van de volgende maten/ materialen / kleuren:…
U heeft toegezegd een garantie van … (maanden/ jaar) op de uitgevoerde werkzaamheden / de gebruikte materialen te geven.

Hoogachtend