Verzoek kwartje

Geachte heer Balkenende,

Uw kabinet wil vanaf 2004 het ‘kwartje van Kok’ teruggeven aan de automobilist. Dus ook aan mij. Ik zit daar niet op te wachten. Als autorijden goedkoper wordt, komen er méér auto’s op de weg en dus méér files. Ook neemt de uitstoot van stoffen die het klimaat veranderen toe. Al die kwartjes kunt u veel beter besteden aan verbetering van het openbaar vervoer en aan voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Want daarvoor is extra geld hard nodig. Daarom wil ik mijn kwartje niet terug, in de hoop dat u het uitgeeft aan bus, trein, tram en fiets.

Met vriendelijke groet,