Condoleance

Dag, lieve…

Heden ging van ons heen…

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden van…

Wij zijn verschrikkelijk verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van…

Met veel verdriet in ons hart moesten wij afscheid nemen van…

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van…

Op … ging rustig en kalm van ons heen onze lieve…

De Heer heeft tot Zich genomen…

Na een liefdevolle verzorging in het verpleegtehuis … is van ons heengegaan…

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons is geweest, geven wij u kennis van het overlijden van…

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het overlijden van…

In volle vrede is na een werkzaam en zorgzaam leven van ons heengegaan…

God heeft tot zich genomen onze … op de leeftijd van … na een lang en moedig gedragen lijden

Na een ziek-zijn van van enkele weken is rustig ingeslapen…

Intens verdrietig om haar heengaan, maar vol trots en respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, geven wij u kennis van het overlijden van…

Na een ernstige ziekte is overleden…

Na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken is vredig van ons heengegaan…

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van…

Geschokt dat het zo snel ging, en intens verdrietig door dit grote verlies, hebben wij afscheid moeten nemen van…

Langs deze weg stellen wij u ervan in kennis dat na een kortstondige ziekte op … is overleden …

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van…

Verslagen zijn wij door het veel te vroege verlies van…

Plotseling heeft de Here thuisgehaald onze dierbare, zorgzame…

Geheel onverwacht is overleden…

Na een noodlottig ongeval moeten wij afscheid nemen van…