Veiligheidsverslag 1

Beste collega,
Ook het afgelopen jaar hebben we weer alles in het werk gesteld om onze school een veilige school te laten zijn. Je herinnert je ongetwijfeld nog de ontruimingsoefening en de veiligheidsinspectie die we hebben uitgevoerd. Dit jaar hebben teamleden en ouders weer allerlei suggesties gedaan om bepaalde zaken anders te organi – seren of in te richten. In het Veiligheidsverslag `02/’03 lees je wat er allemaal aan het licht gekomen is en wat daarmee is gedaan. Ongelukken en risico’s zijn natuurlijk nooit helemaal uit te bannen op een school vol beweeglijke kinderen! Toch denk ik dat we op de goede weg zijn en bedank ik je voor je inzet tijdens het afgelopen jaar. Tenslotte: voor vragen of suggesties op veiligheidsge – bied kun je altijd terecht bij Evert Kleyburg, onze veiligheidscoördinator.

José Verbunt, directrice