Betalingsherinnering

Bedrijf
Straat
Plaats

zie ook www.incassodienst.nl

…………Op basis No Cure No Pay………

Eindhoven, datum

Betreft : Betalingsherinnering
Factuur : ……..
Bedrag : EURO ….

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat bovenvermelde factuur nog niet door is voldaan. De betalingstermijn van onze facturen is 14 dagen. Deze termijn is reeds verstreken.

Wij verzoeken u derhalve om uiterlijk binnen 8 dagen na heden het openstaande factuurbedrag op onze bankrekening . . . . . . . te voldoen.

Indien uw betaling dit schrijven heeft gekruist, dan kunt u deze herinnering als niet geschreven beschouwen.

Met vriendelijk groet