Opzeggen verzekering

Aan: ____________________________

________________________________

________________________________

Groningen, 30 januari 2004

Betreft: opzegging verzekering, polisnummer ____________

Geachte mevrouw, meneer,
Hierbij wil ik mijn verzekering, met polisnummer __________, per contractvervaldatum , zijnde ________________, of zo mogelijk eerder, opzeggen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze opzegging te bevestigen?

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd teken ik,

Met vriendelijke groet,

_________________

_________________

_________________

_________________