Sponsorcontract

Sponsorcontract

De vereniging gevestigd te ………… en ingeschreven in het handelsregister van KVK te …..
onder nummer…… en hierna te noemen ” de vereniging”

en

………. te ………. ingeschreven in het handelsregister van KVK te …… onder nummer……
verklaren een overeenkomst inzake sponsoring van de vereniging te hebben gesloten
met navolgende bepalingen :
– de overeenkomst wordt gesloten t.b.v. …….
– de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 seizoenen
– ingaande op 1 januari en eindigende op 31 december en houdt in dat de sponsor

1. reclame opdruk laat aanbrengen op de kleding van …..
2. een advertentie plaatst in het clubblad
3. een reclamebord plaatst bij het hoofdveld

De sponsor verplicht zich hiermede tot de betaling van een bedrag van EURO…..
per seizoen te betalen voor 1 januari van elk jaar dat deze overeenkomst geldt.

De vereniging verplicht zich :
– gedurende drie seizoenen de wedstrijdkleiding met het betreffende opdruk te dragen in de competitie
– In het clubblad een advertentie op te nemen met een door de sponsor te bepalen tekst en
door de vereniging te bepalen formaat.
– langs het hoofdveld het reclamebord te plaatsen welke door de sponsor moet worden geleverd

Getekend :

Sponsor Vereniging :
Naam : Naam :
Functie Functie