Meerwerk

 

Geachte mevrouw, heer,

Op … (datum) heb ik met u afgesproken dat u de volgende

werkzaamheden voor mij zou uitvoeren:
(omschrijf de werkzaamheden)

Daarbij hebben wij een bedrag afgesproken van …
Achteraf blijkt echter dat u, zonder mijn opdracht, ook andere werkzaamheden heeft uitgevoerd, te weten:
(Omschrijf de extra werkzaamheden)
Ik ga met de rekening van het ongevraagde werk niet akkoord. Ik zal dan ook alleen het opgedragen werk betalen. Indien u hier prijs op stelt, stel ik u in staat de ongevraagde uitgevoerde werkzaamheden weer ongedaan te maken, uiteraard op uw kosten.

Hoogachtend,