Afspraak bevestigen

Aan (adres)

Betreft: afspraakbevestiging

(Plaats, datum)

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze bevestig ik de afspraak die wij zojuist telefonisch hebben gemaakt. U kunt mij op ( datum ) om ( tijd ) verwachten op ( adres ).
Tijdens deze afspraak zullen wij verder spreken over ( reden afspraak ).

Indien ik niets meer van u verneem, ga ik ervan uit dat de afspraak doorgang vindt.

Ik verheug me op onze ontmoeting.

Met vriendelijke groet,

(naam + handtekening)