Ontslagbrief 1

Geachte Mijnheer mevrouw,
Hierbij bevestig ik u ons gesprek van heden (of van ……….. 200..) waarin ik u heb gemeld dat ik het bedrijf wil verlaten.

Ik zeg hierbij de arbeidsovereenkomst op, mits naleving van een opzeggingstermijn van … maanden ( een salarisperiode).

Deze zal ingaan op ………. 2001. Gelieve een kopie van dit schrijven ‘voor akkoord’ te ondertekenen en mij terug te sturen*.

Inmiddels teken ik, m et de meeste hoogachting,