Tips CV maken

Letterlijk betekent curriculum vitae levensloop.
Het cv is een document van doorgaans een tot maximaal drie A4’tjes, met achtergrondinformatie over de sollicitant. Let er vooral op dat de informatie relevant is en overzichtelijk staat opgeschreven.

Een cv is doorgaans onderverdeeld in een aantal categorieën.

Personalia:
-naam
-geslacht
-geboortedatum
-geboorteplaats
-adres
-telefoon
-burgerlijke staat
-nationaliteit

Opleidingen:
Hieronder worden de meest recente en relevante opleidingen opgesomd die de sollicitant sinds de middelbare school heeft doorlopen. Noem de titel en locatie van de opleidingen en de data wanneer deze hebben plaatsgevonden. Voor een starter op de arbeidsmarkt is het van extra belang dat de opsomming van de gevolgde studie en eventuele cursussen compleet is. Noem ook de studierichting, bijvakken en afstudeerprojecten.

Werkervaring:
Voor diegenen die zich aan het oriënteren zijn op ander werk is dit veruit de belangrijkste categorie. Hieruit blijkt immers voor een belangrijk deel je waarde op de arbeidsmarkt. Geef aan waar en wanneer je de werkervaring hebt opgedaan, in welke functie en wat daarbij de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden waren. De potentiële werkgever is doorgaans voornamelijk geïnteresseerd in de inhoud en het niveau van de laatste functie. Starters die nog niet over echte werkervaring beschikken kunnen hier het beste bijbanen en nevenactiviteiten noemen, mits deze relevant zijn.

Overig:
Hier kan de kandidaat alle andere relevante zaken vermelden die hierboven niet aan de orde zijn geweest. Zo kan hier bijvoorbeeld de talenkennis worden vermeld, interesses, referenties enzovoorts.