Offerte kort

an (adres)

Van (adres)

Betreft: offerte

Plaats, datum

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud d.d. ( datum ) stuur ik u hierbij mijn offerte. De werkzaamheden zullen bestaan uit ( beschrijving ). Mijn uurprijs bedraagt ( bedrag ). In totaal komen de kosten hiermee op ( totaalprijs ). Zoals afgesproken is de uiterlijke opleverdatum ( datum ). Indien u akkoord gaat, stuurt u dan alstublieft een ondertekende offerte naar mij terug en dan ga ik voor u aan de slag.

Met vriendelijke groet,

(naam + handtekening)