Deblokkeren bankrekening

Betreft: deblokkering rekeningen

Geachte heer/mevrouw,

Als bijlage gelieve u een akte van erfrecht aan te treffen met een volmacht.

Namens de erven verzoek ik u om de rekeningen van wijlen mijn ………….te deblokkeren en bijgaande betaalopdrachten uit te voeren. Aangezien er nog enige rekeningen zullen volgen en er nog bedragen moeten binnenkomen op de betaalrekening verzoek ik u deze rekening nog niet op te heffen. U krijgt hierover nog bericht. U kunt de spaarrekening haar wel vast opheffen en het saldo dat ons wel toekomt, EURO  100,–, inclusief renten overboeken naar de betaalrekening.

Voor vragen kunt u mij natuurlijk altijd bellen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,