Ontslagbrief 2

Geachte mevrouw,

Helaas, helaas……

Het schrijven van deze brief valt mij zwaar.
Na jaren tevreden gewerkt te hebben voor het bedrijf
zie ik mij genoodzaakt ontslag te nemen.

De keuze voor dit ontslag is ontstaan door ontevredenheid
over de manier waarop het personeel door hun leidinggevenden
behandeld wordt. Zo worden de werkroosters pas op het laatste
moment bekend gemaakt. Degene die hier iets van durft te zeggen,
krijgt daarop een reactie die niet getuigt van enig menselijk
inlevingsvermogen. Er is niemand waarbij het personeel met zijn
klachten terecht kunnen. Tijdens het laatste functioneringsgesprek
dat ik met u had, heb ik u daar ook al op gewezen. Tot op heden
is er echter niets gedaan om de situatie te verbeteren.

Onlangs heb ik gesolliciteerd bij het ………… naar een functie die
vergelijkbaar is met de functie die ik nu heb. Tot mijn vreugde
ben ik daar aangenomen. Ik kan daar over twee maanden beginnen.
Gezien het grote aantal vrije dagen dat ik met overwerk heb
verzameld, is komende week mijn laatste werkweek bij het bedrijf.

Harry