Ontbinding contract

Geachte mevrouw, heer,

Op …(datum) heb ik bij u …(omschrijf de zaak) besteld. Afgesproken is dat de levertijd … weken zou bedragen dat u op … de zaak zou afleveren. Deze termijn/ leverdatum is echter ruimschoots verstreken zonder dat u de zaak heeft afgeleverd.
Bij deze laat ik u weten geen belangstelling meer te hebben voor de zaak. Hierbij ontbind ik dan ook de overeenkomst.
Ik verzoek u mijn aanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het verstrijken/ overschrijden van de levertijd/ leverdatum terug te betalen door storting op mijn bank- of gironummer (eventueel).
Daarnaast stel ik u aansprakelijk voor de schade die ik hierdoor lijd.

Hoogachtend,