Kwitantie 1

De Volkskrant
Afd. Ledenadministratie
Verslaggeverstraat 35
9851 MN GRONINGEN

Betreft: opzegging abonnement

Amsterdam, 09 maart 2002

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij wil ik mijn abonnement bij de Volkskrant per opzeggen.

Het gaat om het adres Straat 1 te Rotterdam, op naam van Jansen

Hiermee hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,