Welkom

Geachte mevrouw, mijnheer,

U maakte een afspraak met het Instituut. Wij zijn een wat bijzonder instituut en wij willen u daarom uitleggen wie wij zijn en wat u van ons kunt verwachten.
Het Instituut voor Chronisch Vermoeidheid is opgericht door de stichting Stofwisseling en Gedrag. De naam van deze stichting spreekt voor zich.

Als u bij ons komt zoeken wij samen met u naar de ernst en de oorzaak van uw klachten.

Verdere uitleg van de activiteiten …….

U krijgt in dat geval uitvoerig uitleg en uw toestemming wordt altijd daarvoor gevraagd.

De gegevens die wij krijgen als u niet aan een onderzoek deelneemt willen wij ook graag gebruiken. Wij zorgen ervoor dat uw naam nooit bekend wordt aan derden. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw anonieme gegevens, onder meer voor ons jaarverslag, zegt u dat dan tegen ons. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens niet gebruikt worden.

Het instituut heeft een klachtencommissie. U kunt daar eventuele klachten melden. Zo helpt u ons om eventuele onvolkomenheden te signaleren. Positieve kritiek wordt ook zeer op prijs gesteld.

Wij vinden zelf dat wij goed bereikbaar zijn. Wij hopen dat u dat ook vindt.

Routebeschrijving.

Met vriendelijke groet,