Aanbetaling

Geachte heer, mevrouw,

Op 16.12.2003 bestelde ik bij u een parketvloer.

Afgesproken is dat u het product op 15.02.2004 zou leveren.
Dit is echter niet gebeurd.

Aangezien de leverdatum exact is overeengekomen, bent u bij overschrijding van deze datum in verzuim. Ik deel u daarom mede dat ik geen belangstelling meer heb in de zaak.

Hierbij ontbind ik dan ook de overeenkomst. Ik verzoek u mijn EURO 2.000,–, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het overschrijden van de levertijd, terug te betalen door overmaking op rekeningnummer 12345678, ten name van Eigenaar  te Rotterdam.

Daarnaast stel ik u aansprakelijk voor Kosten voor het nietleveren zijnde EURO 150,–.

Ik verzoek u de overmaking binnen twee weken te verrichten en schriftelijk te reageren op mijn brief.

Hoogachtend,