Geld-terug verzoek

Teruggave teveel betaald geld

Betreft: teruggave teveel betaald bedrag

Geachte heer, mevrouw,

Het door u vermelde bedrag op de {acceptgiro, nota, polis of rekeningafschrift} d.d. {datum} voor {naam product} komt niet overeen met mijn gegevens.

Op {datum} spraken wij namelijk {telefonisch of schriftelijk} een betaling van {bedrag} af.

Inmiddels is het onjuiste bedrag al van mijn rekening afgehaald. Ik verzoek u daarom vriendelijk het teveel betaalde bedrag binnen veertien dagen op mijn bank/girorekening met rekeningnummer …….. over te maken.

Wilt u de gegevens in uw systeem aanpassen zodat verkeerde betalingen voortaan tot het verleden behoren?

Met vriendelijke groeten,

bijlagen:

  • kopie schriftelijke afspraak
  • kopie acceptgiro, nota, polis of rekeningafschrift